סדרת החמצן - הידרגניסט

סדרת לחות וחמצן פעילה להחייאת עור פנים,
מבוססת על טכניקה ביו אסתטית לעודד את כניסתו של החמצן לתאי העור